Oferta

Na wstępie, w kwestii wyjasnienia…
Słowo „OTIUM” w języku łacińskim oznacza:

 • wolny czas
 • odpoczynek
 • pokój
 • spokój
 • wypoczynek
 • ład.

Celem mojej firmy jest zapewnić wszystkim klientom spokój i ład w obszarach:

 • BHP
 • Ochrony środowiska
 • p.poż.

Zapewniam profesjonalną obsługę i gwarantuję satysfakcję.

Oferta z zakresu obsługi BHP:

 • Szkolenia wstępne bhp
 • Szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, kierujących pracownikami, jak również dla pracodawców.
 • Szkolenia p.poż.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i higieny pracy
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy
 • Opracowywanie zarządzeń, instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących BHP
 • Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów z PIP, PIS i innych instytucji kontrolnych
 • Organizacja pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowywanie programów szkoleń z zakresu bhp.
 • Wyznaczanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
 • Doradztwo przy wnioskowaniu do ZUS o dotacje dla firm
 • Ochrona środowiska – gospodarka odpadami, sprawozdawczość

Zapraszamy firmy z Lubina, Głogowa, Legnicy, Wrocławia, Rzeszowa do współpracy.