Szkolenia okresowe bhp dla pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala

Kolejny raz podjęłam się wyzwań, jakie niosą za sobą przeszkolenie pracowników szpitala. Są to stanowiska robotnicze, stanowiska administracyjno-biurowe, personel medyczny, jak również kierujący pracownikami.

Sporo grup, sporo szkoleń, sporo wysiłku. Jednak mam nadzieję, że osoby, które przebyły szkolenie okresowe bhp organizowane przez firmę BHP Otium Jolanta Klapczarek są zadowolone z nabytej wiedzy, jak i z fajnej atmosfery, która towarzyszyła nam w każdej grupie pracowników.