Obowiązkowe raporty do KOBIZE w zakresie emisji do powietrza

akt_kobWszystkie podmioty korzystające ze środowiska będą składać raporty do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Do tej pory jedynie ZAKŁADY objęte były obowiązkiem wprowadzania raportów do „Krajowej bazy o emisjach cieplarnianych i innych substancji” w zakresie emisji do powietrza. ZAKŁADEM w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.  Teraz wszystkie podmioty korzystające ze środowiska będą musiały zarejestrować się w systemie i przygotowywać coroczne raporty.

akt_kob

źródło: skitterphoto.com

Z dniem 23 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska wskazujące m.in. iż także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające samochody użytkowane na potrzeby firmy, podlegają takim sprawozdaniom.

Nie jest to już dowolność firmy czy prześle do KOBIZE raport, ale obowiązek.

Oferujemy przejęcie obowiązku rejestracji oraz sporządzanie rocznych raportów.