Po co nam szkolenia BHP?

Zgodnie z przepisami prawa pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą przejść szkolenie wstępne z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a co pewien czas odświeżać swoją wiedzę na szkoleniach okresowych. W praktyce większość firm korzysta z usług zewnętrznych specjalistów w dziedzinie BHP, którzy prowadzą podobne szkolenia na terenie różnego rodzaju zakładów.

Typowe szkolenia BHP zaczynają się przybliżeniem uczestnikom regulacji prawnych dotyczących prawa pracy. Mówi się m.in. o najważniejszych ustawach, a także o normach Unii Europejskiej. Następne części szkolenia to zazwyczaj omówienie zagrożeń poszczególnymi czynnikami występującymi na danych stanowiskach pracy. Należy zaznaczyć, że różne firmy oraz różne stanowiska pracy wiążą się z innymi zagrożeniami, więc specyfika każdego szkolenia będzie inna. Inaczej bowiem będzie wyglądać szkolenie dla pracowników biurowych, a inaczej dla pracowników fizycznych. Inne zagrożenia występują też w piekarni, gdzie pracownicy mają do czynienia z zapyleniem mącznym, gorącymi powierzchniami i hałasem, a inne zagrożenia i czynniki będą potencjalnie zagrażać operatorowi wózka widłowego czy fryzjerce. Podczas szkoleń BHP omawia się więc działanie różnych substancji chemicznych, pracę przy poszczególnych rodzajach maszyn produkcyjnych, zasady bezpiecznego przemieszczania się na terenie przedsiębiorstwa, użycie drabin, prawidłowe postawy ciała itp.

Szkolenia BHP powinny obejmować też zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku wypadku lub urazu. To bardzo ważne, by pracownicy mieli świadomość jak pomóc sobie i innym jeśli dojdzie do fatalnych upadków, złamań, omdleń, oparzeń, użądleń przez owady itp. Ponadto częścią wspólną różnych szkoleń jest postępowanie w przypadku pożaru, w tym obsługa gaśnic. Kwestie BHP są zbyt istotne, by można było pozwolić sobie na ich ignorowanie. Profilaktyka jest bowiem lepsza niż zmaganie się ze skutkami zaniedbań albo nieszczęśliwych wypadków.

Jesteś z Lubina, Legnicy, Głogowa, Wrocławia? Zamów do nas i dowiedz się o szczegóły dotyczące szkolenia.