Szkolenia okresowe bhp dla pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala

Kolejny raz podjęłam się wyzwań, jakie niosą za sobą przeszkolenie pracowników szpitala. Są to stanowiska robotnicze, stanowiska administracyjno-biurowe, personel medyczny, jak również kierujący pracownikami.

Sporo grup, sporo szkoleń, sporo wysiłku. Jednak mam nadzieję, że osoby, które przebyły szkolenie okresowe bhp organizowane przez firmę BHP Otium Jolanta Klapczarek są zadowolone z nabytej wiedzy, jak i z fajnej atmosfery, która towarzyszyła nam w każdej grupie pracowników.

Po co nam szkolenia BHP?

Zgodnie z przepisami prawa pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą przejść szkolenie wstępne z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a co pewien czas odświeżać swoją wiedzę na szkoleniach okresowych. W praktyce większość firm korzysta z usług zewnętrznych specjalistów w dziedzinie BHP, którzy prowadzą podobne szkolenia na terenie różnego rodzaju zakładów.

Typowe szkolenia BHP zaczynają się przybliżeniem uczestnikom regulacji prawnych dotyczących prawa pracy. Mówi się m.in. o najważniejszych ustawach, a także o normach Unii Europejskiej. Następne części szkolenia to zazwyczaj omówienie zagrożeń poszczególnymi czynnikami występującymi na danych stanowiskach pracy. Należy zaznaczyć, że różne firmy oraz różne stanowiska pracy wiążą się z innymi zagrożeniami, więc specyfika każdego szkolenia będzie inna. Inaczej bowiem będzie wyglądać szkolenie dla pracowników biurowych, a inaczej dla pracowników fizycznych. Inne zagrożenia występują też w piekarni, gdzie pracownicy mają do czynienia z zapyleniem mącznym, gorącymi powierzchniami i hałasem, a inne zagrożenia i czynniki będą potencjalnie zagrażać operatorowi wózka widłowego czy fryzjerce. Podczas szkoleń BHP omawia się więc działanie różnych substancji chemicznych, pracę przy poszczególnych rodzajach maszyn produkcyjnych, zasady bezpiecznego przemieszczania się na terenie przedsiębiorstwa, użycie drabin, prawidłowe postawy ciała itp. Czytaj dalej

Szkolenia BHP zapraszamy firmy z Lubina, Wrocławia, Legnicy, Głogowa

Firma BHP Otium swoją nazwę zawdzięcza łacińskiemu słowu oznaczającemu spokój, ład i odpoczynek. Właśnie te rzeczy legły u podstaw przepisów o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. BHP Otium oferuje więc kompleksowe usługi w zakresie BHP. Wszyscy przedsiębiorcy, którym zależy na bezpieczeństwie swoich pracowników mogą liczyć na profesjonalne szkolenia BHP. Doświadczona specjalistka w przystępnych cenach i w przyjemnej atmosferze przeprowadza wszelkie szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników fizycznych i umysłowych. Firma Otium zajmuje się też dokumentacją powypadkową, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, oceną ryzyka zawodowego i innymi aspektami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Czytaj dalej

Szkolenie dla rzesz w Rzeszowie

Właśnie wróciłam z Rzeszowa, gdzie w firmie Pak – Hurt zajmującej się produkcją opakowań przeprowadziłam szkolenia z BHP niemal całego zakładu. Ponad 100 osobom zaktualizowałam wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy i tym samym poszerzyłam również swoje doświadczenie.

To już rok BHP Otium!

To już rok za nami. Wszystkim Klientom składam ogromne podziękowania za wspaniałą współpracę, za wiarę w moje kompetencje i zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Dziękuję i życzę nam dalszej owocnej, wspaniałej współpracy!