28 kwietnia – Światowy Dzień BHP

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy promowany jest i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) od 2003 r. Jest on obchodzony nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach na świecie.

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, co roku na świecie dochodzi do setek mln wypadków przy pracy, z czego ponad 300 tys. to wypadki śmiertelne, co daje około 1000 wypadków dziennie!

Każdego roku w Polsce ok. 300 osób ginie na skutek wypadków przy pracy. Kolejnych 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała na skutek ciężkich wypadków przy pracy.

Wśród ważniejszych przyczyn wypadków, to:

  • niewłaściwa organizacja pracy,
  • brak przeszkolenia z zakresu zasad bhp,
  • zły stan zdrowia psychofizycznego pracowników i pracownic wywołany zbyt długim czasem pracy i przemęczeniem.

Pamiętajmy o wszystkich pracownikach, którzy stracili życie i zdrowie oraz o ich bliskich, ale przede wszystkim pamiętajmy o własnym zdrowiu i życiu.